VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT

Onnistuneen loman varmistamiseksi tutustukaa varaus- ja peruutusehtoihimme, jotka löytävät tästä:

1) ANTONEN PALVELU TMI noudattaa hotelli- ja muiden palveluiden tilauksessa, varauksessa ja peruutuksessa näitä ehtoja.  Ehdot ovat molempia osapuolia sitovia ja ne astuvat voimaan, kun asiakas maksaa ennakkomaksun tai maksaa koko tilauksensa.

2) Ennakkomaksu ja loppuerä tulee maksaa laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Loppuerän tulee ehdottomasti olla maksettuna 30 päivää ennen majoittumista. Jos palvelu varataan 30 päivää lyhyemmällä varausajalla, on koko lasku maksettava välittömästi. Tilausvaraus katsotaan vahvistetuksi, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (30 % palvelun koko hinnasta) laskussa mainittuun eräpäivään mennessä.

Nämä varaus- ja peruutusehdot kattavat myös verkon kautta tehtävät varaukset, jotka maksetaan luottokortilla.

Palvelumaksu on 25 euroa.

3) Jos asiakas joutuu perumaan varauksensa, hänen on HETI ilmoitettava siitä ANTONEN PALVELU TMI:lle kirjallisesti, sähköpostitse tai faksilla. Ennakkomaksun tai loppuerän maksamatta jättäminen ei ole peruutus eikä vapauta asiakasta näistä varaus- ja peruutusehdoista. Varaus voidaan perua ilman sanktioita ennakkomaksun eräpäivään mennessä.

4) Jos asiakas peruuttaa varauksensa vähintään 30 ennen majoittumista, palautetaan maksettu summa lukuun ottamatta peruutuskuluja (EUR 50) ja palvelumaksua (EUR 25). Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 30 päivää ennen majoittumista, peritään asiakkaalta koko varauksen arvo. Jos kuitenkin kolmas osapuoli varaa saman majoitustilan samaksi ajankohdaksi, korvataan asiakkaalle majoitusmaksu yllä esitetyillä ehdoilla.

Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 30 päivää ennen majoitukseen saapumispäivää ja syynä on asiakkaan omaisen vakava sairastuminen tai kuolema, majoitushinta palautetaan, mutta siitä peritään 10 % ja 25 euron suuruinen palvelumaksu. Sairauden tai kuolemantapauksen vahvistava asiakirja on esitettävä Antonen Palvelu Tmi:lle.

5) Ylikäymättömän esteen olosuhteissa Antonen Palvelu Tmi:lla on oikeus perua varaus. Tällöin maksettu summa palautetaan asiakkaalle kokonaisuudessaan.

6) Muut ehdot

Asiakas vastaa hotellin omaisuudelle virheellisestä käytöstä aiheutuneet vahingot. Asiakas on velvollinen korvaamaan hotellin tällaiset vahingot majoitusjakson aikana.


Laki matkapalveluyhdistelmistä velvoittaa palveluntuottaja Antonen Palvelu Tmi:en asettamaan vakuuden, joka kattaa musiikkileirin kulut. Antonen Palvelu Tmi on tehnyt Nordea-pankkiin talletuksen, joka kattaa kaikki asiakasmaksut. Jos musiikkileiri peruuntuu, vakuustalletus käytetään kaikkien ennakkomaksujen ja loppuerien palauttamiseen asiakkaille.

Antonen Palvelu Tmi on rekisteröitynyt matkapalveluyhdistelmän tarjoajaksi Kilpailu- ja kuluttajavirastossa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) seuraa vakuuden asettaneiden matkapalveluyhdistelmien tarjoajien vakuuden riittävyyttä ja rekisteröityjen palveluntarjoajien toiminnan laatua ja laajuutta sekä laskutuskäytäntöä.

ANTONEN PALVELU TMI Y-tunnus: 2680752-3
Parkgatan 8 A 4 10300 Raseborg
+358 (0)44 058 8703